Pestovanie BIO organického konope
greek-cbd.skgreek-cbd.skgreek-cbd.sk
0944 498 727

CBD Bezpečnosť & nežiaduce účinky

Podľa správy Svetovej zdravotníckej organizácie „CBD u ľudí nevykazuje žiadne účinky naznačujúce akékoľvek zneužitie alebo potenciál závislosti … Doteraz neexistujú žiadne dôkazy o problémoch s verejným zdravím spojených s používaním čistého CBD“.

Vedľajšie účinky CBD zahŕňajú nevoľnosť, únavu a podráždenosť, pri vyšších dávkach kŕče. CBD môže zvýšiť hladinu v krvi riediteľného kumadínu, môže tak zvýšiť hladiny niektorých ďalších liekov v krvi. Ak sa rozhodnete vyskúšať CBD, porozprávajte sa so svojím lekárom – ak nie z iného dôvodu, tak aby sa ubezpečili, že to neovplyvní iné lieky, ktoré musíte užívať.

Všetky informácie, ktoré sú prostredníctvom tejto webovej stránky poskytované, slúžia len na vzdelávacie účely. Žiadna z informácií tu uvedených nie je určená ako náhrada lekárskej diagnózy a nemožno ju považovať za lekárske odporučenie či odporúčanú liečbu. Táto webová stránka nepodporuje, neschvaľuje ani neobhajuje dovolené či nedovolené užívanie omamných alebo psychotropných látok či páchanie inej nezákonnej činnosti.

Košík

Žiadne produkty v košíku.

Create your account