Pestovanie BIO organického konope
greek-cbd.skgreek-cbd.skgreek-cbd.sk
0944 498 727

Vedecké výskumy a CBD

CBD môže ponúkať možnosť liečby rôznych typov chronickej bolesti.

Prierezová štúdia s 2409 užívateľmi kanabidiolu z USA zistila, tri najlepšie výsledky pôsobenia CBD a to na tieto zdravotné stavy: chronická bolesť, artritída/bolesť kĺbov a úzkosť, po ktorej nasledovala depresia a nespavosť (Corroon a Phillips 2018: Corroon J, Phillips JA. A cross-sectional study of cannabidiol users. Cannabis Cannabinoid Res. 2018;3:152–161. doi: 10.1089/can.2018.0006.). Nedávny prieskum, ktorý uskutočnili p. Wheeler a kol. z 340 mladých dospelých, z ktorých niektorí boli užívateľmi CBD, považovali za hlavné dôvody zmiernenie stresu, relaxáciu a zlepšenie spánku.  (Wheeler et al. 2020). Iná štúdia na 400 pacientoch s CBD na Novom Zélande pozorovala zvýšenie celkovej kvality života, zníženie vnímanej bolesti, depresie a symptómov úzkosti, ako aj zvýšenie chuti do jedla a lepší spánok (Gulbransen et al. 2020).

Štúdia z European Journal of Pain ukázala, že môže CBD aplikované na pokožku pomôcť zmierniť bolesť a zápal v dôsledku artritídy. Ďalšia štúdia demonštrovala mechanizmus, ktorým CBD inhibuje zápalovú a neuropatickú bolesť, dva z najťažšie liečiteľných typov chronickej bolesti.

Štúdia skúmajúca stres a úzkosť a pôsobenie CBD (Brazília) na vzorke 57 mužov ( CBD alebo placebo ) zistila, že dávka 300 mg CBD bola počas testu najúčinnejšia pri výraznom znížení úzkosti. Placebo, 150 mg dávka CBD a 600 mg dávka CBD mali malý až žiadny účinok na úzkosť.

Nedávny prieskum v Anglicku ukázal, že CBD sa používa na celý rad symptómov fyzického a duševného zdravia a na zlepšenie celkového zdravia a pohody. Väčšina ľudí dopytovanej v tejto štúdii zistila, že CBD pomáha pri ich symptómoch (stres, úzkosť, zlý spánok…) a často používajú dávky nižšie ako 50 mg denne. Tri zo štyroch najčastejších symptómov súviseli s duševným zdravím. Najvyššie percento dopytovaných CBD oleje užíva z dôvodu zníženia pocitu úzkosti. 37,5% na zníženie stresu, 37% pre podporu celkového zdravia a pohody a 37% na zlepšenie spánku. Celkovo 42,5% respondentov uviedlo, že používa CBD na nejaký problém so spánkom, buď na zlepšenie spánku, alebo na nespavosť, ktorú vnímajú sami (bez lekárskej diagnózy). Je potrebný však ďalší výskum (podľa názoru svetovej zdravostnej organizácie), či CBD môže účinne a bezpečne pomôcť pri liečbe týchto symptómov.

CBD je ponúkaný na svete na podporu liečby rôznych zdravotných problémov, no najpresvedčivejšie vedecké dôkazy sú zaznamenané pri liečbe niektorých z najkrutejších detských epileptických syndrómov, ako je Dravetov syndróm a Lennox-Gastautov syndróm (LGS), ktoré zvyčajne nereagujú na „antiseizure lieky“. V mnohých štúdiách dokázal CBD znížiť počet záchvatov, a v niektorých prípadoch ich dokonca dokázal úplne zastaviť. Videá o účinkoch CBD na tieto deti a ich záchvaty sú ľahko dostupné na internete.

Niekoľko štúdií na ľuďoch zistilo, že kombinácia CBD a THC je účinná pri liečbe bolesti súvisiacej so sklerózou multiplex a artritídou:

Jedna z nich zistila, že CBD znižuje kŕče u 75% z 276 ľudí s roztrúsenou sklerózou, ktorí mali svalovú spasticitu, ktorá bola odolná voči liekom. Podľa výskumu ústny spreja pozostávajúci z CBD a THC, sa ukázal ako bezpečný a účinný spôsob zníženia svalovej spasticity u ľudí s roztrúsenou sklerózou.

Iná štúdia dala 214 ľuďom s ťažkou epilepsiou 0,9–2,3 gramu oleja CBD na libru (2–5 g/kg) telesnej hmotnosti. Ich záchvaty sa znížili o približne 36,5%.

Môže zmierniť symptómy súvisiace s rakovinou – CBD môže pomôcť zmierniť príznaky súvisiace s rakovinou a vedľajšie účinky súvisiace s liečbou rakoviny, ako je nevoľnosť, vracanie, únava, nechutenstvo a bolesť. Jedna štúdia sa zamerala na účinky CBD a THC u 177 ľudí s bolesťou súvisiacou s rakovinou, ktorí nezažili úľavu od liekov proti bolesti. U pacientov liečených extraktom obsahujúcim obe zlúčeniny došlo k významnému zníženiu bolesti v porovnaní s pacientmi, ktorí dostali iba THC extrakt. CBD môže tiež pomôcť znížiť nevoľnosť a vracanie vyvolané chemoterapiou, ktoré patria k najčastejším vedľajším účinkom súvisiacim s chemoterapiou u pacientov s rakovinou. Aj keď existujú lieky, ktoré na tieto znepokojujúce symptómy pomáhajú, niekedy sú neúčinné, čo niektorých ľudí núti hľadať alternatívy.

Niektoré laboratórne štúdie dokonca ukázali, že CBD má potenciálne protirakovinové vlastnosti. Okrem podpory pri zvládaní symptómov spôsobených chemoterapiou a inými drastickými liečbami rakoviny, CBD plní ďaľšiu funkciu súvisiacu s touto nepríjemnou chorobou- pomáha spomaliť a zastaviť rast nádorových buniek. Tento účinok sa zdá byť selektívny pre rakovinové bunky, tj. neovplyvňuje zdravé bunkové línie. Vedci venujú pozornosť tejto oblasti posledných najmenej 20 rokov a už máme možnosť si preštudovať veľa zaujímavých poznatkov, veľa článkov nájdete aj na stránkach americkej národnej knižnice zameranej na zdravie (US National Library of Medicine and National Institutes of Health) www.ncbi.nlm.gov

Niekoľko štúdií ukázalo, že liečba CBD zlepšuje kvalitu života a kvalitu spánku u ľudí s Parkinsonovou chorobou.

Aj keď sú potrebné ďalšie štúdie, predpokladá sa, že CBD poskytuje nasledujúce zdravotné výhody:

Antipsychotické účinky: Štúdie naznačujú, že CBD môže pomôcť ľuďom so schizofréniou a inými duševnými poruchami znížením psychotických symptómov.

Liečba zneužívania návykových látok: Ukázalo sa v laboratórnych podmienkach, že CBD upravuje obvody v mozgu súvisiace s drogovou závislosťou.

Protinádorové účinky

Prevencia diabetu

Ukázalo sa, zatiaľ iba v laboratórnych testoch, že CBD môže znižovať zápal a predchádzať neurodegenerácii spojenej s Alzheimerovou chorobou (pomáha predchádzať kognitívnemu úpadku).

Je množstvo ďalších zaujímavých štúdií zameraných na túto tematiku, postupne vám budeme prinášať nové informácie a budeme radi ak nám vy zas prinesiete skutočné skúsenosti – vaše skúsenosti s používaním našich produktov.

Košík

Žiadne produkty v košíku.

Create your account