Pestovanie BIO organického konope
greek-cbd.skgreek-cbd.skgreek-cbd.sk
0944 498 727

Je CBD skutočne prospešné pre domáce zvieratá?

Veľa článkov prináša informácie o veľkých benefitoch užívania CBD produktov pre domáce zvieratá. Podľa nedávno publikovaného článku z Univerzity v Kalifornii (Suzette Smiley-Jewell, PhD & Pamela J. Lein, PhD) nie všetky tvrdenia o blahodarných účinkoch na zvieratká sú pravdivé. Začneme preto s informáciami, ktoré sú potvrdené oficiálnymi štúdiami.

V súčasnosti existuje iba šesť publikovaných a uznaných štúdií o CBD a úľave od bolesti u spoločenských zvierat. Všetkých šesť štúdií sa uskutočnilo na psoch s osteoartritídou, čo je bežný problém prichádzajúci s vyšším vekom a vysokou telesnou hmotnosťou u psov. V piatich zo šiestich štúdií sa potvrdilo zníženie bolesti a pohyblivosť psov sa zlepšila. Takéto konzistentné výsledky sú pozoruhodné, pretože štúdie sa líšili podľa formy CBD, dávky (0,3 až 4 mg/kg), dávkovacieho režimu (raz alebo dvakrát denne) a dĺžky liečby (jeden až tri mesiace). Vedľajšie účinky boli relatívne malé (napr. ospalosť, nekoordinovanosť pohybov, smäd). Pri dlhšom užívaní sa zistila zvýšená hladina alkalickej fosfatázy v sére (ukazovateľ potenciálneho poškodenia pečene). Podobné štúdie na mačkách či koňoch neboli oficiálne uskutočnené.

K dnešnému dňu neexistujú žiadne publikované klinické štúdie, ktoré by dokázali pravdivosť tvrdení, že CBD znižuje alebo odstraňuje zápal u psov a mačiek. Avšak, pretože vysoko výkonné kone sú vystavené zvýšenému riziku zranenia a zápalu, bola vykonaná kontrolovaná štúdia metabolizmu CBD a zápalu na plnokrvných koňoch. Kone dobre tolerovali CBD a zmeny boli pozorované v zápalových signálnych dráhach. Ukázalo sa tiež, že CBD znižuje úzkosť u potkanov, myší a ľudí, žiadne publikované vedecké štúdie však nepotvrdzujú, že to isté platí aj u domácich zvierat.

Existuje tiež záujem o používanie CBD na liečbu epilepsie u zvierat. Použitie CBD na zvládanie epileptických záchvatov je jednou z hlavných dôvodov, pre ktorú je v súčasnosti CBD skúmané v rozličných výskumoch a štúdiách. Štúdie doteraz identifikovali zníženie frekvencie záchvatov s použitím CBD u psov. V konkrétnom výskume so psami bol použitý olej s infúziou CBD. Dávka bola 2,5 mg/kg podávaná orálne dvakrát denne počas 12. týždňov. Výsledok zaznamenal 33% zníženie frekvencie záchvatov. Je však opäť potrebný ďalší výskum, aby sa potvrdilo používanie CBD ako kľúča pri liečbe epilepsie u zvierat (zatiaľ boli predmetom skúmania psy) a samozrejme stanovenie účinného dávkovania, dĺžky liečby.

Austrálska štúdia vykonaná spoločnosťou CannPal zistila, že ich CBD produkt dokáže znížiť svrbenie u domácich zvierat. V tejto štúdii sa potvrdilo zníženie svrbenia, zápal a kožné lézie o 51 % po ôsmich týždňoch liečby.

V súvislosti s rakovinou u psov a mačiek sa CBD začal skúmať ako pomocník pri jej liečbe alebo zmiernení jej príznakov. Uvádza sa, že kanabinoidy vyvolávajú smrť rakovinových buniek a zabraňujú metastázam. Štúdia Cornell CVM na psoch a CBD v kombinácii s chemoterapeutickým liekom znížili proliferáciu rakovinových buniek in vitro viac ako samotný chemoterapeutický liek. Iní veterinári uviedli, že CBD uviedlo rakovinové psy do remisie. V tejto oblasti je potrebný ďalší výskum a skúsenosti, aby sa mohlo potvrdiť či skutočne môže pomôcť CBD liečiť rakovinu a následky chemoterapie.

Pre zaujímavosť uvádzame i prieskum Kogan a spol. (2015, 2018) z Colorado State University, ktorí sa dopytovali na skúsenosti priamo majiteľov domácich zvierat, ktorí navštívili internetovú stránku obchodu, aby si kúpili produkty zo živočíšneho konope. Táto štúdia bola navrhnutá tak, aby určila, aké konopné produkty kupujú majitelia domácich zvierat, dôvody ich nákupu a vnímanú hodnotu týchto produktov na ich zvieratkách (prínos pre zdravie). Celkovo bolo zaznamenaných 632 odpovedí a 58,8 % z nich uviedlo, že v súčasnosti používa CBD produkt pre svojho psa. Väčšina majiteľov psov (77,6 %) uviedla, že produkt používajú na chorobu alebo stav diagnostikovaný veterinárnym lekárom, pričom najbežnejšie stavy zahŕňajú záchvaty, rakovinu, úzkosť a artritídu. Z celkového počtu odpovedí 11,93 % kupovalo produkt pre svoju mačku- 81,8 % z nich uviedlo, že produkt používajú na chorobu alebo stav diagnostikovaný veterinárnym lekárom. Medzi najčastejšie stavy, ktoré konopné produkty riešili boli rakovina, úzkosť a artritída.

Americká veterinárna lekárska asociácia (AVMA) zhromaždila výskum o klinickom použití CBD u domácich zvierat. Táto nová komplexná 50-stranová súhrnná správa o kanabise vo veterinárnej medicíne poskytuje základ pre pochopenie súčasného prostredia a prináša informácie o CBD pre majiteľov i veterinárov. Kto má záujem k naštudovaniu, je k dispozícii na internete.

Záver

Či je skutočne CBD prospešné pre domáce zvieratá ste určite už našli v článku. Áno, pri odpovedi na túto otázku je potreba brať do úvahy veľa faktorov, ktoré sú podstatné – ako vitalita a zdravotný stav domáceho zvieraťa, typ, veľkosť a množstvo dávky podávanej jedincovi… Ako však informujú štúdie z celého sveta, CBD môže priniesť do oblasti starostlivosti o domácich maznáčikov nové priaznivé možnosti na navrátenie či podporu ich zdravia. Ďalšia dôležitá vec, ktorú si majitelia domácich zvierat majú uvedomiť, je kontrola kvality CBD produktu, ktoré chcú svojim zvieratám poskytnúť. Podľa správy Svetovej zdravotníckej organizácie z roku 2017 sa kvalitné CBD vo svojom čistom stave zdá byť bezpečné a dobre tolerované zvieratami.

 

Zdroje:

Kogan L, Hellyer P, Schoenfeld-Tacher R (2018) Používanie a vnímanie kanabisových produktov majiteľmi psov. J Am Holist Vet Med Assoc.

Cassidy Parker: The Safety and Use of Cannabidiol Products in Dogs and Cats

https://www.akc.org/expert-advice/health/know-canine-cbd-2021/

https://www.openaccessgovernment.org/animal-cbd-products/130983/

Košík

Žiadne produkty v košíku.

Create your account