Pestovanie BIO organického konope
greek-cbd.skgreek-cbd.skgreek-cbd.sk
0944 498 727

Vyhlásenie o zodpovednosti

  • Home
  • Vyhlásenie o zodpovednosti

Táto webová stránka obsahuje všeobecné informácie o zdraví, výžive, starostlivosti o telo a pokožku či návody na výrobu domácich olejov. Všetky informácie uvedené na tejto webovej stránke, ako aj informácie, ktoré sú prostredníctvom tejto webovej stránky poskytované, slúžia len na vzdelávacie a informačné účely, sú sprostredkované a poskytované z iných informačných zdrojov (uvedených v článkoch na našej webstránke) tak ako boli publikované alebo sú, bez toho, aby sme za ne dávali akékoľvek záruky, či už výslovné alebo implicitné. Inerano s.r.o. vo vzťahu k informáciám uvedeným na tejto webovej stránke, neposkytuje žiadne záruky. Tieto informácie nenahrádzajú rady odborníkov ani lekárov či terapeutov, s konkrétnou liečbou odporúčame sa poradiť s lekárom či odborníkom.

Ak si myslíte, že trpíte alebo by ste mohol /la trpieť akúkoľvek zdravotnou ťažkosťou, mal /a by ste vyhľadať okamžitú lekársku pomoc. Nikdy neodkladajte vyhľadanie lekárskej pomoci, neodmietajte lekársku pomoc alebo neprerušujte liečbu predpísanú vašim lekárom na základe informácií, ktoré ste našiel /la na našich webových stránkach alebo ktoré sme vám poskytli. Žiadna z informácií tu uvedených nie je určená ako náhrada lekárskej diagnózy a nemožno takúto informáciu považovať za lekársku radu či odporúčanú liečbu.

Táto webová stránka obsahuje odkazy na webové stránky tretích strán. Tieto odkazy uvádzame s úctou k autorským právam a informatívne, nepodporujeme žiadnu z týchto webových stránok. Nenesieme žiadnu zodpovednosť za obsah webových stránok tretích strán. V prípade, že sa rozhodnete na tieto webové stránky tretích strán pripojiť a čerpať z nich ďalšie informácie, robíte tak na vlastné riziko. Táto webová stránka nepodporuje, neschvaľuje ani neobhajuje dovolené či nedovolené užívanie omamných alebo psychotropných látok.

Všetky informácie uvedené na tejto webovej stránke, ako aj informácie, ktoré sú prostredníctvom tejto webovej stránky poskytované, slúžia iba na informačné a vzdelávacie účely. Inerano s.r.o. nemôže niesť zodpovednosť za obsah webových stránok, webových stránok tretích strán, na ktoré poskytujeme odkazy, ak takýto obsah podporuje, schvaľuje alebo obhajuje užívanie omamných alebo psychotropných látok či iné nezákonné činnosti. Inerano s.r.o. nenesie zodpovednosť za akékoľvek nevhodné či nesprávne pochopenie a využitie/zneužitie informácií alebo služieb poskytovaných touto webovou stránkou a zrieka sa akejkoľvek zodpovednosti za akékoľvek použitie informácií či služieb tu poskytovaných.

Košík

Žiadne produkty v košíku.

Create your account